* 

Archive for October 17th, 2003

mladina.si/dnevnik/38155/

Friday, October 17th, 2003

from Jaka Železnikar Jimpunk, Jimpunk: /_____________1_____________/ in www.-reverse.-flash-.-.back-. Ne pozabite svojemu pregledovalniku dopustiti, da strani lahko same odpirajo nova okna. Likovna izraznost, ki uporablja okna kot del svoje estetike, kot prisvojen element vmesnika, enakovreden animiranim vsebinam, ki segajo od popolnega formalizma do kopice kulturnih associacij. Presecni množici: DJ/VJ kultura, zgodnja spletna umetnost. ——————————————————————————– www.mladina.si/dnevnik/38155/